سنە: اعدام یکی دیگر از محکومان بەاعدام در زندان

KMMK:

سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یکی دیگر از زندانیان محکوم به اعدام در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع در شهر سنه با هویت «فایق احمدی» اعدام شد.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان حکم اعدام این زندانی ۳۹ ساله و مجرد در سحرگاه روز سه شنبه از سوی مامورین اجرای احکام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در زندان مرکزی حکومت در سنه به اجرا در آمد.
لازم به ذکر است که در خبر روز گذشته از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان انتقال این زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتشر شده بود.
فایق احمدی در سال ۱۳٨۶ به اتهام قتل یکی از دوستان خود در نزاع خیابانی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شد. نامبرده از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳٨۶ در زندان مذکور مجبوس بود.
لاز به یادآوری است که حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمعیت رتبه نخست جهان را در اعدام شهروندان خود دارد که در این میان مردم کورد شرق کوردستان بیترین قربانیان اعدام سیستم قضایی این حکومت هستند.
طبق اطلاعات آماری جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب این مورد ۲٨ نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان