سنه: بازداشت یک فعال زیست محیطی از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سهر سنه یک فعال زیست محیطی با هویت «مادح فتحی» را بازداشت و به اداره اطلاعات حکومت در این هر منتقل کردند.

بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان نامبرده: نیروهای اداره اطلاعات با یورش به منزل این فعال حوزه محیط زیست و شکستن درب منزلش اقدام به بازداشت وی کرده که در نتیجه شک وارده از این یورش، همسر مادح فتحی «خانم سحر کاظمی» که حامله است به بیمارستان منتقل شد.

لازم به ذکر است که آقای مادح فتحی در طول یکسال گذشته دو مرتبه دیگر از سوی نیروهای اداره اطلاعات حکومت بازداشت و هر بار پس از مدتی بازجویی و تهدید در سلول های اداره اطلاعات آزاد شده بود.

با استناد به آمارهای مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران و با احتساب این مورد ۱۲۱ نفر از فعالین مدنی، سیاسی، زیست محیطی، و… در شرق کوردستان بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان