پیرانشار: غارت اموال دامداران

KMMK:

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در منطقه “کوپر” از توابع پیرانشار ۴۴۸ راس گوسفند دامداران را مصادره کردند.

بنا به اطلاعات: نیروهای سپاه پاسداران ۶ دستگاه ماشین “ایسوزو” که حامل انتقال احشام از پیرانشار به سردشت بودند را در منطقه “کوپر” ضبط و چند تن از دامداران را نیزبازداشت کردند.

شایان ذکر است: یکی از مسئولین سپاه پاسداران با نام “حسام صلاحی” ضمن تائید این خبر، ارزش مالی احشام مصادره شده را بالاتر از یک میلیارد تومان اعلام کرد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران هر روزه و با اشکال گوناگون، سرمایه و دارایی‌ها‌ی مردم کوردستان را به تاراج می‌برد. در این وضعیت بد اقتصادی که مردم ایران و علی الخصوص مردم کورد واقع در جغرافیای کنونی ایران با آن درگیر هستند با ضبط و مصادره اموال مردم با عمد به این فقر و بیکاری بیشتر دامن می‌زنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان