ایلام: مرگ دو کارگر در حین کار

KMMK:

پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، در یک حادثه حین کار دو کارگر نصاب “سد سمیرم” در شهرستان “بدره” از توابع استان ایلام در یک حادثه حین انجام کار جان خود را از دست دادند.
براساس گزارش دو کارگر مذکور که مشغول نصب قطعات سد بودند، بر اثر پاره شدن سیم جرثقیلی که قطعات بدنه سد را جابه جا می کرد و افتادن قطعه ای از ارتفاع بالا دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.
لازم به ذکر است که نبود وسائل ایمنی در محیط کار و عدم توجه کارفرما به امنیت کارگران سالانه در شرق کوردستان سارات جانی غیر قابل برگشت زیادی رقم میزند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان