پاوه: بازداشت یک نوجوان توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

یک نوجوان ۱۷ ساله و اهل پاوه در استان کرماشان به نام «پارسا رستمی» توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت.
بر اساس گزارش: نیروهای امنیتی حکومت پس از بازداشت این شهروند وی را به بازداشتگاه موسوم به “کانون اصلاح و تربیت” در شهر کرماشان منتقل کردند.
طبق اطلاعات اعلام شده، پارسا رستمی یک هفته پیش از عضویت یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران درآمده و به ایران مراجعه کرده است، که نهایتا توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب مورد فوق ۱۱۶ نفر درشرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان.