یک پناهجوی کورد ۴۵ روز است که اعتصاب غذا کرده است

KMMK:
یک پناهجوی کورد اهل مهاباد شرق کوردستان با اسم انور نیلوفری که لیسانس شهرسازی از دانشگاه صلاح الدین هولیر (هەولێر) را دارد به دلیل عدم پاسخگویی UN به درخواست مربوط به پناهجوی مدت ۴۵ روز است که اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس گزارش انور نیلوفری مدت پنج سال است که در یونان پناهجو می‌باشد و بعد از دریافت اقامت سیاسی در این کشور به سوئد مهاجرت میکند، حکومت کشور سوئد به محض ورود نامبرده را بازداشت و به یونان بازگردانده است.
یونان بعد از بازگشت مجدد این پناهجوی کورد حاضر نشده است که اقامت ایشان را تمدید نماید. به همین دلیل در وضعیت بغرنج روحی و جسمی قرار گرفته است. همانطور که در عکسهای منتشر شده از نامبرده مشاهده میشود، ایشان در معرض خطر جدی قرار گرفته و سلامت ایشان در خطر افتاده است. در صورت عدم تمدید اقامت ایشان، عدم حق اقامت در یک کشور امن و یا دیپورت به ایران زندگی این پناهجو در خطر جدی قرار خواهد گرفت.
جمعیت حقوق بشر کوردستان از حکومت یونان و سازمان ملل درخواست دارد که تقاضا و خواسته‌های این پناهجوی کورد را پذیرفته و از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری میخواهیم به این پناهجو کمک کرده تا از این شرایط خلاصی یابد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان