جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سرپل ذهاو؛ آتش سوزی کانکسهای زلزلەزدگان دوکشته و یک زخمی به دنبال داشت

KMMK:

دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یکی از کانکس های زلزله زدگان در روستای “زرین جوب” از توابع سرپل ذهاو دچار آتش سوزی شد، که طی آن دو نفر به نام های «ارسلان غضنفری ۴۰ ساله و علی اشرف نظری ۴۲ ساله» جان خود را ازدست داده ویک فرد دیگر مجروح شد که تاکنون هویت وی اعلام نشده است.
طبق گزارس ارسالی: تاکنون علت آتش سوزی مشخص نشده است.
شایان ذکر است که: پس از سپری شدن چند ساله ار حادثه زلزله در این منطقه که هزاران قربانی به دنبال داشت و طبعات آن هنوز خسارات مالی و جانی به دنبال دارد، تعدادی از مردم ساکن مناطق زلزله زده همچنان در کانکس ها زندگی می کنند و عدەای نیز به شهرهای مرکزی ایران کوچ کرده و از کمترین خدمت گذاری محروم هستند. تنها محدود کمی که برای ادامه زندگی به این مردم شده است از سوی نهادهای مردمی و مردم خیرخواه بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران تا بدین لحظه از هرگونه خدمت رسانی و مسئولیت پذیری نسبت به این مردم در شرق کوردستان سر باز زده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیە؛ نایب حاجی‌زادە بە سلول انفرادی منتقل شد

اعتصاب غذای زینب سکانوند در زندان ارومیه

موج جدید توقیف روزنامه‌های شمال کوردستان توسط دولت ترکیە