سقز: سه شهروند بازداشت شدند

KMMK:

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، سه فعال زیست محیطی و مدنی به نام های «هیوا امینی، وریا امینی» و یک شخص دیگر با هویت «آرمیا» در شهر سقز از استان سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
بر اساس گزارش، هیوا و وریا امینی هر دو در منزل محل زندگیشان بازداشت شده و آرمیا نیز در مغازه محل کسب خو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هر سه نفر به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
با استناد به اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب سه مورد فوق الذکر ۱۱۰ شهروند از فعالین مدنی، سیاسی، زیست محیطی و… در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان