هورامان: کشتن و دزدیدن اسب کولبران توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای کاسبکاران و کولبران مرزی کمین گذاشته بودند، طی آن سه اسب کاسبکاران را کشته ۱۶ اسب دیگر را دزدیده و یک اسب نیز به علت سقوط از ارتفاع کشته شده اشت.
بر اساس گزارش، کاسبکاران و کولبران در گردنه ته ته هورامان در نزدیکی محلی موسوم به “قهوه خانه عثمان” مورد حمله و تیراندازی نیروهای مسلح حکومت ایران قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است که نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که خود عامل اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر از مرزهای ایران هستند در مقابله با کولبران و کاسبکاران شرق کوردستان از هیچ رفتار وحشیانه ای کوتاهی نکرده و روزانه باعث وارد آوردن خسارات جانی و مالی فراوانی به کولبران شده و در این پیوند از کشتن حیوانات باربر نیز چشم پوشی نکرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان