نیروهای نظامی ترکیه یک کولبر را کشتند

KMMK:
سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، نیروهای نظامی حکومت ترکیه در نقطه مرزی «یوکارجیلی» که همجوار چالدران است، با شلیک به یک دسته از کولبران یک کولبر با نام ابراهیم بایکار را به قتل رساندند.
ابراهیم بایکار ۴۱ سال و صاحب ۶ فرزند است که در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی ترکیه به شدت زخمی و در نتیجه جانش را از دست میدهد.

قابل ذکر است که جسد نامبرده در ابتدا به شهر وان در شمال کوردستان منتقل و سپس به چالدران در شرق کوردستان تحت منتقل و در زادگاهش به خاک سپرده می‌شود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با احتساب مرگ این کولبر ۴۲ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران و ترکیه به قتل رسیده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان