جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

جعفر حسن زاده زیر شکنجه شدید اطلاعات به کما رفت

KMMK:
شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۹ شمسی، جعفر حسن زادە شهروند ٤۹ ساله اهل پیرانشار توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.
این شهروند پیرانشاری در شرق کوردستان پس از بازداشت به زندان این نهاد امنیتی منتقل و آنجا به شدت شکنجه شده است.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان نامبرده زیر شکنجه ضربه مغزی شده و از حال میرود.
نامبرده در نتیجه حمله مغزی ناشی از شکنجه‌ها بیهوش و به کما رفته است.
نیروهای اطلاعات به همین دلیل نامبرده را به بیمارستان عارفیان در شهر اورمیه منتقل کرده‌اند.
این شهروند شرق کوردستان هم اکنون در بیمارستان بستری در حال مداوای پزشکی می‌باشد.
قابل ذکر است که شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی بازداشتی در زندان های ایران شکنجه میشوند و در چندین مورد شکنجه شدید اعمال شده توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی منجر به مرگ بازداشت شدگان شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

‌نغده؛ بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

علی اذربرزین با پابند الکترونیکی و به شکل موقت آزاد شد

زخمی شدن دو کولبر در مرز سردشت