حمله هوایی جمهوری اسلامی ایران به اردوگاههای احزاب شرق کوردستان

KMMK:
امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران از طریق هوا و زمین اردوگاههای احزاب شرق کوردستان در مناطق مرزی مابین جنوب و شرق کوردستان را بمباران کرد.

براساس گزارش: بمباران این اردوگاهها از سوی جمهوری اسلامی از طریق آسمان با هواپیماهای بدون سرنشین و از طریق زمین با سلاحهای سنگین همچون کاتیوشا و توپ بوده و خسارات فراوانی را به یکی از اردوگاههای حزب دمکرات کوردستان ایران وارد کرده است.

قابل ذکر است که: خوشبختانه در این حملات خسارت جانی به پیشمرگها وارد نشده و تنها اردوگاهها خسارت دیده اند.

لازم به ذکر است که: جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بدون دلیل در این سال‌های اخیر دست به بمباران اردوگاههای احزاب شرق کوردستان زده و با این عمل خود حقوق قانونی بین المللی و انسانی را پایمال کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان