زندان اورمیە: ١١ زندانی مصدوم شدند

KMMK:
عصر روز سه‌شنبه و بامداد روز چهارشنبه ٧ و٨ مرداد ماه ١٣٩٩ خورشیدی، دو بار نزاع و درگیری میان زندانیان زندان مرکزی اورمیه به وجود آمد در این نزاع که در میان زندانیان جرایم خشن با ابزارهای تیز و برنده بوجود آمده، ١١ زندانی مصدوم شده‌اند.

براساس گزارش: شب گذشته گارد ویژه بە منظور کنترل درگیری به زندانیان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و درمانگاه زندان اعلام کرده که احتمال قطع کامل دست یکی از زندانیان وجود دارد و با این وجود این زندانی جهت مداوا به خارج از زندان منتقل نشده و بیشتر زندانیان در درمانگاه زندان تحت مراقبت قرار دارند، و گویا این درگیری به علت ورود یک زندانی جدید رخ داد است.
قابل ذکر ست که: در بندهای ١ و ٢ که بیشتر از ٩٠٠ زندانی را در خود جای داده و اتهام بیشتر زندانیان جرایم خشن بوده و تعدادی زندانی سیاسی نیز در میان این زندانیان قرار داده شده‌اند.
بیشتر درگیریها به علت وضعیت ناگوار رفاهی و بهداشتی و بی توجهی مسئولین زندان به خواسته‌های زندانیان و استفاده از برخی ازندانیان برعلیه دیگر زندانیان رخ میدهد.

جمعیت حقوق بشر کورستان