امید مصطفی پور با قید وثیقه موقتا آزاد شد

KMMK:
سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ شمسی, امید مصطفی پور فعال سیاسی و از اعضای جبهه متحد کورد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به شکل موقت از زندان حکومت ایران در شهر نقده شرق کوردستان آزاد شد.
امید مصطفی‌ پور روز جمعە ١٣ تیر ۱۳۹۹ از سوی نیروهای امنیتی در شهر نقدە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شده بود.
شنبه چهاردهم تیرماه، این فعال سیاسی و عضو جبهه متحد کورد به زندان مرکزی این حکومت در نقده منتقل شده بود.

جبهه متحد کورد نسبت به بازداشت امید مصطفی‌پور ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی سریع وی شده بود.

نامبرده در منزل شخصی بدون ارائه‌ی مجوز قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران حکومت ایران تلفن همراه و کامپیوتر ایشان را هم ضبط کرده بودند.
قابل ذکر است آزادی موقت ایشان در حالی است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران ایشان را بدون هیچ دلیل و اتهامی بازداشت کرده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان