اعدام دو زندانی در اورمیه

KMMK:

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، دو زندانی در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیه از سوی این دولت اعدام شدند.
بر اساس گزارش: «علی عبدی و امیر حسین قهریان» دو زندانی که پیشتر حکم اعدام آنها صادر شده بود، سپیده دم امروز دوشنبه اعدام شدند.
باید اذعان داشت که امیر حسین قهریان ۵ سال پیش به اتهام کشتن همسر خود، همچنین علی عبدی ۹ سال پیش به اتهام قتل عمد فردی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در اورمیه به اعدام محکوم شده بودند.
حکم اعدام نامبردگان در تاریخ مذکور در زندان حکومتی اورمیه به اجرا درآمد.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر مجموعا ۲۴ نفر در شرق کوردستان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان