یک‌ مسئول حکومتی: استان سنه رتبه دوم آمار طلاق در ایران را به خود اختصاص داد

KMMK:

پنج شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، «صدیق محمدی» مسئول مقابله با جرایم دادگاه حکومت در استان سنه، اعلام کرد استان سنه رتبه دوم طلاق در ایران را دارد و همچنین اعلام کرد که بیکاری عامل اصلی بوده و به همین دلیل سن ازدواج نیز افزایش یافته است.

نامبرده که یک مسئول حکومتی در استان سنه است و از دیدگاه حکومت تنها استان سنه کوردستان محسوب می‌شود و این آمارها شامل استان‌های دیگر در شرق کوردستان نمی‌شود که با مقایسه با استان‌ سنه مشکلات بیشتری دارند برای مثال استان ایلام از هر نظر شرایط بدتری دارد.

نامبرده همچنین اعلام کرده که در این استان در سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰ ازدواج و ۳ هزار و ۵۰۰ طلاق ثبت شده است که در مقایسه با تراکم جمعیت رتبه دوم طلاق را در ایران دارد.

قابل ذکر است که: شرق کوردستان به علت سیاست تبعیض آمیز و خصمانه جمهوری اسلامی ایران در مواردی همچون بیکاری، هجرت جهت کار، حاشیه نشینی و دیگر مشکلات اجتماعی رتبه یکم را دارد و در حالی که شرق کوردستان سرشار از معادنی همچون زمینهای کشاورزی و آب فراوان بوده اما با این حال از فقیرترین مناطق جغرافیای ایران بوده و تمامی ثروتش به شیوی سیستماتیک غارت شده و در شهرهای مرکزی ایران پخش می‌شود و همزمان به علت فشار مراکز امنیتی بیشتر جوانان این بش از کوردستان یا در زندان هستند یا به خارج از کشور کوچ کرده‌اند به همین علت ادامه زندگی و معقوله ازدواج دچار شکست شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان