دادگاه انقلاب؛ پنج سال زندان برای فعال مدنی بوکانی

KMMK:
طی چند روز گذشته دادگاه انقلاب اسلامی ایران یک فعال مدنی اهل بوکان با نام «فاطمه داوند» که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۹ بازداشت شده بود را به پنج سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش دریافتی این حکم توسط قاضی «جواد غلامی» صادر شده است. شرکت در تجمع اعتراضی و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران از اتهامات وارد شده به این فعال مدنی زن می‌باشد.
قابل ذکر است که نامبرده به منظور تحمل حبس خود را به بخش اجرای احکام معرفی کرده است.
قابل یادآوری است که فعال مدنی خانم فاطمه داوند روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ شمسی در حالی که زخمی شده بود توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بعد از دو ماه به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شده بود.
در فصل بهار سال جاری و بعد از شیوع بیماری کرونا با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل موقت و تا زمان دادگاه آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان