پیرانشار: اعدام یک شهروند محکوم به قصاص

KMMK:

چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، شهروندی با هویت «کامیل قادری» فرزند عزیز اهل روستای دیلزه از توابع پیرانشار در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر نقده اعدام شد.
براساس گزارش: نامبرده به اتهام قتل عمد یک نفر با نام “شورش قبادی” در سال ۹۷ طی یک درگیری به قصاص محکوم و در تاریخ مذکور حکم وی اجرا شد.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و به اتهاماتی نظیر مواد مخدر، قتل عمد و اتهامات سیاسی در شرق کوردستان و با احتساب مورد فوق ۲۲ نفر توسط دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان