تیغ استبداد اسلامی ایران بر گلوی زنان کورد (زینب جلالیان، سهیلا حجاب، سکینه پروانه و زارا محمدی)

KMMK:
زینب جلالیان، سهیلا حجاب، سکینه پروانه و زارا محمدی چهار زندانی سیاسی شرق کوردستان هستند که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران با پرونده سازی و بر پایه اتهامات غیرواقعی این چهار فعال سیاسی کورد را مورد بازجویی قرار داده‌اند. نهادهای قضایی و دادگاه انقلاب اسلامی ایران با مبنا قراردادن پرونده‌سازی صورت گرفته توسط نهادهای امنیتی این فعالان سیاسی زن را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده‌اند.
زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است بدون مرخصی زندانی است. این فعال سیاسی شرق کوردستان سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه با عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
قابل ذکر است که ۳ خرداد ۱۳۹۹ سهیلا حجاب وکیل دادگستری اهل کرماشان پس از مراجعه به دادگاه تجدید نظر در استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سهیلا حجاب فعال مدنی و وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ بابت اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویق اذهان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیر قانونی” مجموعاً به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سکینه پروانه زندانی سیاسی کورد ۳۰ ساله و اهل خراسان در تاریخ ۱٨ بهمن ۱۳۹٨ هنگام بازشت از جنوب کوردستان توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بند ۹ زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. نامبرده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام “عضویت در حزبهای کوردی مخالف جمهوری اسلامی ایران با هدف اقدام علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الفعالیت در سازمانها، گروه و احزاب سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
زهرا محمدی ۲۹ ساله، مدرس زبان کوردی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی «نوژین» شهر سنه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به اتهام «تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
قابل ذکر است که این چهار فعال سیاسی زن شرق کوردستان در مراحل بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته‌ و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بوده‌اند. هیچ کدام از آنها در دادگاهی مستقل و قانونی دادگاهی نشده و دادگاه انقلاب اسلامی ایران بدون توجه به دفاعیات انها، نظر مراجع امنیتی و اطلاعاتی ایران را مد نظر قرار داده و بر اساس آن رای به محکومیت آنها داده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن احکام صادره توسط نهادهای قضایی ایران بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران و دادگاه های این حکومت مستقل و بی طرف نبوده و مشروعیت محاکمه شهروندان شرق کوردستان را ندارند، در نتیجه احکام صادره را نپذیرفته و از جامعه جهانی میخواهد با مداخله خود به استبداد جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه شرق کوردستان و فعالان سیاسی و مدنی پایان دهند.
همزمان از ملت کوردستان، احزاب و سازمان‌های سیاسی کوردستان، نهادهای مدنی و حقوق بشری میخواهد با یک کارزار مشترک خواستار آزادی این چهار فعال سیاسی زن و دیگر زندانیان سیاسی شرق کوردستان شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان