یک مرد ۴۲ ساله در سنه به زندگی خود پایان داد

KMMK:
دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک مرد ۴۲ ساله با نام« فردین گویلی» فرزند عبدالله در شهرک سینا در شهر سنه به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش: خودکشی نامبرده به علت مشکلات خانوادگی بوده و علت اصلی خودکشی نامبرده تاکنون کاملا مشخص نیست.

قابل. کر است که: جامعه شرق کوردستان از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملا مورد تبعیض قرار گرفته و جا پای این سیستم سرکوبگر آشکار است و فقر و بیکاری و تبعیض جنسیتی و ملیتی موجب ناامیدی به آینده شده و بیشتر خودکشی‌ها با سیاستهای جمهوری اسلامی در این بخش از کوردستان رابطه مستقیم دارد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون با احتساب این مورد ۲۰ زن و ۱۸ مرد به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان