محکوم کردن یک مدیر تلگرامی به حبس در کرماشان

KMMK:
یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، شهرام سفری مدیر کانال تلگرامی (راویژ پرس) اهل شهر کرماشان به ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس گزارش: نامبرده به اتهام (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی) از سوی شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کرماشان به حبس محکوم شده است.
قابل ذکر است که نامبرده پیشتر به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود و سپس این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر به ۹۱ روز حبس تعلیقی تغییر کرد.
جمهوری اسلامی ایران از اوایل به قدرت رسیدن خفه کردن صدای جامعه ایران و بخصوص شرق کوردستان را به یک سیستم برنامه‌ریزی شده تبدیل کرد و حتی کوچکترین ایراد گیری و گفت و شنود در مورد فساد و کشتن مردم جامعه حکم‌های سنگینی را در پی خواهد داشت و روزنامه نگاران و فعالان عرصه انتشارات بیشترین تهدیدها را به خود میبینند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان