پیرانشار: یک زندانی سیاسی به زندگی خود پایان داد

KMMK:

روز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، زندانی سیاسی اهل پیرانشار به نام “عبدالاحد بزم آرا” به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش: عبدالاحد بزم آرا در سال ۹٨ به اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران” بازداشت و به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم شده بود. نامبرده جهت گذراندن دوران محکومیت در زندان حکومت ایران واقع در نغده بود که هنگامی که به مرخصی از زندان رفته بود با اقدام به خوکشی به زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است که: نحوه شکنجه و آزار روحی و جسمی در زندان های حکومت جمهوری اسلامی ایران به حدیست که محکومین نه تنها حبس در سلولهای زندان و آزار و شکنجه را به وحشیانه ترین شیوه متقبل می شوند بلکه بعضا دچار صدمات روحی و روانی جبران ناپذیری مربوط به این دوران خواهند شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان