مهاباد: بازداشت یک نوجوان ۱۶ ساله

KMMK:

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک نوجوان ۱۶ ساله با نام « متین خوله» اهل مهاباد در منزل خود از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش: باوجود پیگیری و مراجعه خانواده نامبرده به مراکز قضایی و امنیتی، تاکنون از محل نگهداری و اتهامات وارده به نامبرده اطلاعی در دست نیست.

قابل ذکر است که؛ جمهوری اسلامی در شرق کوردستان به صورت مداوم و بخصوص در این اواخر بدون در نظر گرفتن سن، افراد مسن و حتی کودکان را مورد هجوم قرار داده و آنها را راهی زندان میکند و در بسیاری از موارد آنها را در زیر شکنجه به قتل رسانده یا آنها را به حبسهای دراز مدت محکوم میکند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال جاری میلادی تاکنون با احتساب این مورد ۸۶ نفر در شرق کوردستان را بازداشت کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان