هورامان: غارت اموال، کشتن و زخمی کردن اسبهای کاسبکاران توسط نیروهای سپاه

KMMK:

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای سپاه به روستای “کیمنه” از توابع هورامان هجوم برده و اموال کاسبکاران را غارت و در جریان این یورش ۴ اسب راکشته و ۴ اسب دیگر را به شدت زخمی کرده‌اند.

بر پایه‌ی خبر‌: نیروهای سپاه، مستقر در پاسگاه آویسر در صبح روز شنبه به فرماندهی شخصی با نام “کیانی” اهل کرماشان به روستای کیمنه در هورامان یورش برده‌اند. در جریان این یورش ۴ اسب کاسبکاران را کشته و ۴ اسب دیگر را به شدت زخمی کرده‌اند. نیروهای سپاه اموال کاسبکاران را در هم شکسته و به غارت برده‌اند.

شایان ذکر است که: در شرایطی که هر روز به دلیل ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران وضعیت زندگی در مناطق محروم جغرافیای ایران مخصوصا برای مردم در شرق کوردستان سخت‌تر می‌شود. نیروهای امنیتی و مرزی با کمین‌گذاری در مسیر کولبران، فرمان آتش به اختیار، هجوم به روستاهای مرزی وغارت اموال کولبران تحت عنوان کشف و مصادره‌ی کالای قاچاق هر روز بیش از پیش عرصه را بر این مردم زحمت‌کش تنگ‌تر می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان