اورمیه: زخمی شدن سه کولبر با شلیک نیروهای سپاه پاسداران

KMMK:

روز پنج شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، در ارتفاعات “صومای برادوست” سه کوبر به نام های «شمزین احمدی، حکمت احمدی و روشن جهانگیری» با شلیک نیروهای سپاه زخمی شده اند.

بر اساس گزارش: نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بدون اخطار قبلی به صورت مستقیم کاروان کولبران در ارتفاعات صومای برادوست را هدف قرار داده که به اثر آن سه کولبر مذکور با اثابت گلوله زخمی شدند.

لازم به ذکر است که: کولبران زخمی جهت مداوا به یکی از بیمارستانهای کشور ترکیه در شمال کوردستان منتقل شده اند.

بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب موارد فوق ۹۰ کولبر در شرق کوردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران و گاها ترکیه زخمی و ۳۵ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان