سە شهروند اهل شنو (اشنویه) بازداشت شدند

KMMK:

روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، سه شهروند اهل شنو به نامهای “ابوبکر عبدی، بهروز بایزیدی و کیوان شوانی” توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
ابوبکر عبدی ۲۳سال، بهروز بایزیدی ۲۵ سال و کیوان شوانی ۲۶ سال که هرسه نفر ساکن سلیم آباد اشنویه بودند در یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که: هنوز از علت بازداشت این سه نفر همچنین مکان نگهداری و سرنوشتشان هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران به بازداشت جوانان و فعالین سیاسی، مدنی، زیست محیطی و حقوق بشری سعی در سرکوب جامعه دارد.
بر اساس مرکز آماری جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در شرق کوردستان ٨۰ نفر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده اند که با احتساب این مورد تعداد بازداشت شده گان به ٨۳ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان