انتقال سکینه پروانه زندانی سیاسی کورد به زندان اوین

KMMK:

روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، “سکینه پروانه” زندانی سیاسی کورد به زندان اوین منتقل شد.

سکینه پروانه که در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ به نشانه نارضایتی به حکم ۵ سال زندان خود اعلام اعتصاب غذا کرده بود و توسط زندانیان بند ۳ موسوم به جرائم خطرناک در زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به زندان اوین منتقل شد.

لازم به ذکر است که: سکینه پروانه زندانی سیاسی کورد ۳۰ ساله و اهل خوراسان در تاریخ ۱٨ بهمن ۱۳۹٨ هنگام بازشت از جنوب کوردستان توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بند ۹ زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

نامبرده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام “عضویت در حزبهای کوردی مخالف جمهوری اسلامی ایران با هدف اقدام علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الفعالیت در سازمانها، گروه و احزاب سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان