صدور یک حکم اعدام و حکم زندان برای فعالان اهل سنت توسط دادگاه انقلاب اسلامی

KMMK:

پنج شنبە ١٢ تیر ۱۳۹۹ شمسی، دادگاه انقلاب اسلامی ایران ۱۱ تن از فعالان اهل سنت را به احکام سنگین محکوم کرد. یک تن از این فعالان مذهبی به اعدام و ۱۰ نفر دیگر به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.

«محی الدین تازە وارد» اهل سنت از اهالی شهر شنو (اشنویە) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اعدام و ١٠ فعال دیگر از جملە یک شهروند ٧٠ سالە نیز بە حبس محکوم شدند. ١٠ تن از این فعالان مذهبی مجموعا بە ٣٧ سال حبس محکوم شدەاند این حکم روز پنجشنبه ۱۲ تیر به محکومین ابلاغ شده است.

احکام صادرە بە شرح زیر می‌باشد:

١_ محی الداین تازە وارد فرزند یوسف و اهل شنو، محکوم بە اعدام.

٢_ عبدالسلام مردان فرزند محمد و اهل شنو محکوم به ۱۰ سال حبس.

٣_ علیرضا فتاح مرادی فرزند صدیق اهل بوکان محکوم به ۱۰ سال حبس

٤_ ماموستا رحمت نصوحی اهل مهاباد محکوم به ١٠ سال حبس.این چهار تن به دلیل عضویت در گروه های مذهبی اهل سنت به این احکام محکوم شده‌اند.

٥_ حسام محمدی خواجلو فرزند حسن و اهل شنو بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

٦_ نظام نادری فرزند رحمان و اهل بوکان بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

٧_ جلال رستمی نوروزلو فرزند ابوبکر و اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

٨_ ماموستا عبداللە معروفی اهل مهاباد و ٧٠ سالە، بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

٩_ احمد الهی اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

١٠_ خالد غفاری اهل سردشت بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

١١_ شیرزاد اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.این ١١ شهروند شرق کوردستان پاییز و زمستان سال ١٣٩٧ از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە زندان این حکومت در اورمیە منتقل شدە بودند. قابل ذکر است که: محی الدین تازە وارد در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیە محبوس می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان