فرهاد محمدی به ۴ سال حبس محکوم شد

KMMK:
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ شمسی گزارش شد؛ فرهاد محمدی در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس محکوم شد.
فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیرکل شاخه حزب وحدت ملی در شرق کوردستان می‌باشد. حکم صادره مبنی بر زندان ایشان با اعتراض آقای محمدی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.
فرهاد محمدی در اوایل دی ماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه در ماشین شخصی خود بازداشت شده بود. ماموران حکومت ایران با تفتیش محل کار و منزل شخصی ایشان، وسایل شخصی او، از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل، و تعدادی کتاب را ضبط کرده و با خود برده بودند.
سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ شمسی، نامبرده پس از حدود پنج ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه (سنندج)با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به طور موقت ازاد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان