سقز: بازداشت علی ساکنی وکلیل دادگستری

KMMK:

روز یکشنبه ٨ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، ” آقای علی ساکنی ” وکیل « هوشمند علیپور » زندانی محکوم به اعدام توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
بر اساس گزارش: آقای ساکنی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در سنه منتقل شده و پس از طی مراحلی بازجویی روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه به سقز بازگردانده شدند.
لازم به ذکر است که: پرونده علی ساکنی وکیل مدافع هوشمند علیپور زندانی محکوم به اعدام در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه جمهوری اسلامی در سقز در جریان می باشد.
تاکنون ازدلیل بازداشت این وکیل مدافع اطلاعی در دست نمی باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان