نوسود؛ شلیک نیروهای نظامی به زخمی شدن سه کولبر انجامید

KMMK:
شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ شمسی، سه کولبر در نوسود با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی شدند. این کولبران در کمین نیروهای نظامی ایران افتاده و هدف شلیک گلوله قرار گرفته اند.
ھویت سه نفر از کولبرانی کە زخمی شدەاند به شرح زیر است.
-عارف خدادادی فرزند ولی اهل جوانرود ۴۸ ساله.
-جمیل عبدی فرزند حسین اهل ثلاث باوجانی 29 ساله.
-توفیق رستاد اهل مریوان.
قابل ذکر است که نیروهای نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کولبران شرف کوردستان را هدف شلیک مستقیم قرار داده و روزانه این افراد را به قتل می‌رسانند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۴ کولبر کشته شده و ۸۳ کولبر نیز زخمی شده‌اند، با احتساب این سه تن تعداد کولبران زخمی شده به ۸۶ تن رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان