خطر دیپورت یک فعال سیاسی کورد به همراه خانواده توسط دولت سوئد به ایران

KMMK:

احتمال دیپورت یکی از فعالین سیاسی شرق کوردستان به نام «ایوب پاکنهاد» اهل پیرانشار توسط حکومت سوئد به ایران وجود دارد.

درگفتگویی که جمعیت حقوق بشر کوردستان با آقای پاکنهاد داشت، ایشان اذعان داشت: به همراه همسر و دو فرزندم از سال ۲۰۱۷ وارد کشور سوئد شده ام و درخواست پناهندگی خود را تسلیم سازمان مهاجرت دولت سوئد کرده ام، اما بعد از سپری شدن نزدیک به سه سال و انجام چندین مرحله مصاحبه، هر بار از سوی سازمان مربوطه به درخواست من جواب رد داده شده است.
ایوب پاکنهاد افزود؛ به دلیل فعالیت سیاسی برای حزب دیموکرات کوردستان ایران در ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی بازداشت و بعد از اتمام دوره بازداشت تحت فشار و آزار و اذیت فراوان قرار گرفتم، به نحوی که توان مقاومت در برابر این فشارها با وجود همسر و فرزندانم بسیار دشوار بود و با توجه به سابقه حکومت جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام سنگین و حتی اعدام فعالین سیاسی این ریسک را نپذیرفته و زادگاه خود را ترک کرده به کشور سوئد پناهنده شدم.
نامبرده همچنان گفت؛ در مدت اقامت در سوئد تمام مدارک خود مبنی بر عضویت در حزب مطوع خود و معرفینامه خود را تقدیم سازمان مهاجرت کرده ام با این حال درخواستم مورد قبول قرار نگرفته است.
آقای ایوب پاکنهاد اعلام داشت؛ در آخرین گفتگوی ما در سازمان مهاجرت سوئد به ما اعلام شده در صورت اتمام دوران قرنطینه دیپورت ما قطعی خواهد بود، لذا از این طریق به همه سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق پناهنده ها، سازمانها و نهادهای حقوق بشر و شخصیت های فعال در زمینه کمک به امور پناهندگی اعلام میکنم، در صورت استرداد من و خانواده ام زندگی من به عنوان یک عضو از یک حزب سیاسی مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران در خطر قرار خواهد گرفت و چه بسا باتوجه به پیشینه دولت ایران خطر اعدام من نیز وجود دارد. لذا خواستار کمک این نهادها و سازمان‌ها میباشم، بلکه امیدی بر تغییر رای سازمان مهاجرت دولت سوئد و پذیرش در خواست پناهندگی ما باشد.
این فعال سیاسی در پایان اعلام داشت؛ از سوی برخی ار فعالین سیاسی مقیم کشورهای اروپایی برای جلوگیری از دیپورت من و خانواده ام یک کمپین تشکیل شده است که لینک کمپین در انتهای این متن گذاشته خواهد شد. لذا از همه فعالین سیاسی و حقوق بشری خواهشمندم با امضای این کمپین برای این مهم مرا یاری کنید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

لینک پتیشن حمایتی:

ttps://www.skrivunder.com/namninsamling_for_ayub_paknahads_deportering_till_iran