مریوان: در یک حادثه حین کار یک کارگر به کما رفت

KMMK:

روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک کارگر ساختمانی به نام « فرهاد شاپری » در روستای ژنین از توابع مریوان به علت عدم بررسی ایمنی و بی توجهی کارفرما دچار حادثه شده و به کما رفته است.

در این رابطه ” میکائیل صدیقی ” رئیس کانون صنفی کارگران صنفی استان سنه گفت: در مورد حادثه پیش آمده برای فرهاد شاپری درحال تحقیق هستیم و تا اکنون شواهد بر اهمال کارفرما و شرکت مسئول بررسی ایمنی محیط کار حکایت دارند.

همچنین افزود؛ اکنون فرهاد در بیمارستان سنندج و در کما می باشد. نامبره اذعان داشت؛ کارگران ساختمانی که در محل وقوع حادثه در حین کار مشغول کار هستند باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند که در این صورت مامورین اورژانش گزارش محل را مکتوب تا کارفرما نتواند از زیر بار پرداخت خسارت شانه خالی کند.

لازم به ذکر است که: عدم رعایت اصول ایمنی در محیط کار سالانه چندین حادثه ح فوتی یا صدمات جسمی سنگین حین کار را به دنبال دارد و به دلیل عدم نظارت دقیق حکومتی بر روی شرکت های ساختمانی و پیمانکاری همچنین باندبازیها در این رابطه اکثر اوقات خانواده کارگر متوفی یا صدمه دیده از حق جبران مادی حسارت محروم می مانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان