کشته و زخمی شدن ۳ کولبر در اورمیه

KMMK:

شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، کاروانی از کولبران که در منطقه اورمیه درحال گذر بودند، مورد حمله کمین نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با شلیک مستقیم این نیروها یک کولبر جوان به نام «سالم سلیمان نژاد» فرزند سلیمان اهل “سیلوانا” جان خود را از دست داد.
در پی این تیراندازی دوکولبر دیگر نیز زخمی شدند که هویت یکی از آنها “داود مجیدیان” فرزند محمد سلیم و اهل سیلوانا عنوان شده و از هویت کولبر زخمی دیگر اطلاعی در دست نیست.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و بعضا ترکیه با احتساب مورد فوق ۳۴ کولبر و کاسبکار جان باخته و ٨۲ کولبر و کاسبکار زخمی شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان