بازداشت و انتقال سیروان رحیمی به زندان

KMMK:

روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، فعال مدنی اهل دیولان از استان سنه در دادگاه انقلاب حکومت واقع در شهر سنه بازداشت و به زندان مرکزی حکومت در این شهر منتقل شد.

لازم به ذکر است که: سیروان رحیمی جهت اطلاع از رای دادگاه تجدید نظر در مود پرونده خود مبنی بر ۱۳ ماه زندان تعزیری به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که ضمن آگاه شدن از تائید عینی رای در همان لحظه جهت سپری کردن دوران محکومیت، بازداشت و به زندان منتقل شد.

باید یادآور شد که: سیروان رحیمی در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹٨ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و به سلولهای اداره اطلاعات منتقل شد. نامبرده در اسفند همان سال و با پایان دوره بازجویی، تا هنگام صدور رای دادگاه با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود. سرانجام در اسفند ۱۳۹۹ این فعال اهل دیولان به اتهام ” همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران ” به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان