خانواده بازیار؛ دو روز است که آوات بازیار به خانه مراجعه نکرده است

KMMK:
خانواده آوات(عیسی) بازیار فعال مدنی و نویسنده در پیامی اعلام کرده‌اند که آقای بازیار مدت دو روز است که به خانه مراجعه نکرده و هیچ اطلاعی از وی ندارند.
دختر آقای بازیار اعلام کرده است که به پلیس کشور ترکیه مراجعه کرده و آنها را از این موضوع مطلع کرده و تشکیل پرونده داده و خواهان پیگیری پلیس برای یافتن آقای بازیار شده‌اند.
قابل ذکر است که آوات بازیار چند روز قبل در چند پیام توییتری و فیسبوکی از تهدید خود توسط افراد ناشناس خبر داده بود و اعلام کرده بود که او را تهدید به مرگ کرده‌اند.
آوات بازیار فعال مدنی و نویسنده اهل شرق کوردستان می‌باشد که مدت چند سالی است به همراه خانواده و به دلایل سیاسی از شرق کوردستان و ایران خارج و در کشور ترکیه ساکن شده است.
تا لحظه انتشار این خبر پلیس ترکیه از سرنوشت و وضعیت ایشان خبری به خانواده نامبرده نداده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان