کرماشان؛ مشکل کم آبی دامنگیر ۴۰۰ روستای این استان شد

KMMK:

طبق گفته های “علیرضا کاکاوند” رئیس اداره آب و فاضلاب استان کرماشان، ۴۰۰ روستای این استان مشکل دسترسی به آب شرب دارند که این سازمان برای رفع این معضل نیازمند ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار می باشد.
وی همچنین جمعیت این روستاها را ۲۰۰۰۰ اعلام کرد که ازاین تعداد ٨۰ درصد تا ٨۵ درصد از آنها به وسیله تانکر و به شیوی سیار تامین آب می شوند و پیش بینی کرد در اوج گرمای تابستان تعداد موارد نیازمند آب سیار به ۱٨۰ مورد افزایش یابد.
لازم به ذکر است که شرق کوردستان علی رغم وجود آب فراوان و منابع آب زیرزمینی اما به دلیل احداث سدهای بیشمار و انتقال آب این بخش از کوردستان به شهرهای مرکزی ایران، نه تنها آب کافی جهت آبیاری زمینهای کشاورزی ندارد بلکه بعضا از امکان تامین آب شرب روستائیان نیز عاجز می باشد.
مازاد بر این مشکل، مشکلاتی همچون فقر اقتصادی، عدم تخصیص سرمایه، غارت منابع زیر زمینی ، معادن و چاه های نفت در کرماشان و همچنین جنگ ویژه حاکمیت با ملت کورد در این منطقه از کوردستان دامنگیر این ملت است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان