تائید ۱٨ سال حکم تعزیری برای یک زندانی در دیوان عالی ایران

KMMK:

روز ٨ بهمن ماه سال ۱۳۹٨ خورشیدی، توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اومیه، یک شهروند اهل شمال کوردستان به نام «سردار اوزموشی» به اتهام عضویت و همکاری حزب کارگران کردستان (پ ک ک) به ۱۵ سال زندان تعزیری محکوم و متعاقبا به وی اعلام شد.
براساس گزارش: نامبرده همچنان به جرم استفاده از پاسپورت جعلی به ۳ سال زندان دیگر و مجموعا ۱٨ سال زندان تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است که: سردار اوزموشی روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹٨توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در اورمیه بازداشت شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان