مهاباد: خودکشی یک زن جوان

KMMK:

روز دوشنبە دوم تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک زن جوان اهل روستای ” کیسلان ” مهاباد به نام « شیوا اسماعیلی » فرزند ابراهیم در منزل خود با اقدام بە خودکشی بەزندگی خود پایان داد.
بر اساس گفته های یک منبع مطلع که به جمعیت حقوق بشر کوردستان اذعان داشت: شیوا اسماعیلی که به همراه همسرش در روستای نلاس از توابع پیرانشار زندگی می کنند به دلیل مشکلات خانوادگی خود را با طناب حلق آویز کرده و جان خود را از دست داد.
لازم به ذکر است که: سیاست گذاری غیر اصولی، عدم تخصیص سرمایه، پخش نامتوازن بودجه، فقر، بیکاری، قوانین مردسالارانه، تبعیض علیه زنان و اعتیاد از عوامل یاس و عدم امید به ادامه زندگی همچنین فروپاشی بنیان خانواده ها در شرق کوردستان و افزایش آمار خودکشی در این بخش از کوردستان می باشد.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب این مورد ۱٨ زن و ۱۳ مرد با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادە اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان