کرماشان با بیکاری و رشد تصاعدی آن روبرو است

استان كرماشان بزرگترین استان کوردنشین در شرق کوردستان، اولین استان از لحاظ بیکاری در کوردستان و  دومین استان از لحاظ بيكارى نسبت به جمعيت در كل کوردستان و ایران اعلام شده است.

باتوجه به آمارهاى ارائە شدە ازمرکز آمار ايران استان كرماشان  رتبه دوم آمار بيكارى رابه خود اختصاص داده است.

مسئولین استانی وکشوری با دادن وعدەهایی در سالهای گذشتە مبنى بر توجه به پتانسیلهای موجود در این منطقه و كمك به زير ساخت كشاورزى ،صنعتى،خدماتى،توليدى و…هموارە سعی کردەاند کە سیاست های خود را مخفی و نشان دهند کە تبعیضی قائل نیستند، اما امسال نيز هيچ اقدامی جهت ایجاد فرصتهاى شغلى وبستر مناسب درآمدزايى به اين استان نشد بلكه تعداد زيادى کارگاههای توليدى موجود نیز تعطيل شدند.

تعطیلی واحدهای تولیدی تعطیل شده استان کرماشان در یک سال گذشته افزایش یافته است. در حالی که زمستان سال۹٤ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرماشان تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده استان را ۱۲۲ مورد اعلام کرده بود، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان از تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی خبر داد.

بنا به‌ اظهارات خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرماشان ۴۸۶ واحد تولیدی راکد یا نیمه راکد در استان وجود دارد. نامبرده«کمبود نقدینگی و بدهی معوق» را عامل اصلی این وضعیت دانست.

این مقام دولتی گفت: «ما هیچ کمکی از طرف دولت نداشتیم که از واحدهای تولیدی راکد به عمل آوریم.»

نعمت حقیقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرماشان هم چند روز قبل تعداد واحدهای تولیدی تعطیل در این استان را ۲۴۰ واحد اعلام کرده بود.

به گفته او ۲۶ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده با مشکل بدهی معوق به سیستم بانکی روبرو هستند.

در ادامه حقيقى افزود ۹۶۳ واحد تولیدی کوچک و بزرگ در استان کرماشان وجود دارد که بخشی از این واحدها به دلیل بدهی معوق، عدم بازار فروش و فرسودگی ماشین آلات تعطیل شده و یا با ظرفیت کمتر به فعالیت ادامه می‌دهند.

در همین رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرماشان تعداد واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال را ۴۲۰ مورد اعلام کرد. به گفته رضا رحیمی ۲۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل و ۲۲۰ واحد تولیدی به صورت کامل تعطیل شده در کرماشان وجود دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، کرماشان با نرخ بیکاری ١٧ درصد دومین استان به لحاظ بیکاری است، اما نماینده‌ کرماشان در مجلس می‌گوید نرخ واقعی بیکاری در کرماشان بیش از 35 درصد است.

ادامه اين روند منجر به مشكلات اجتماعى در سطح كلان از جمله اعتياد،فقر،بزهكارى ودر نهايت متلاشى شدن بنيان خانواده مى شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان