یک فعال سیاسی کورد در هلند هدف حمله تروریستی قرار گرفت

KMMK:

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی “صادق‌ خان زرزا” یکی از اعضای حزب دموکرات کوردستان ایران و خواهرزاد‌ه‌ی دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر ترور شده این حزب در کشو هلند هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

طبق گزارش: ضارب شخصی با مشخصه “ر.پ” میباشد که برای سپری کردن دوره‌ی تخصصی پزشکی به کشور هلند رفته است. نامبرده در یک مکالمه‌ی تلفنی خواهان دیدار با این عضو حزب دموکرات می‌شود و به محض رسیدن صادق زرزا به مکان قرار ملاقات به ایشان حمله‌ور شده و نامبرده را به شدت زخمی می‌کند.

لازم به ذکر است که: ضارب توسط پلیس کشور هلند دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت فعلی و فشارهای شدید همه جانبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با آن گریبانگیر است، برای سرپا نگه‌داشتن عمر حکومت خود هر روز بیشتر به کیسهای ترور دامن می‌زند به طوری که در چند وقت اخیر چند تن دیگر در کشورهای مختلف قربانی این ترورها شده‌اند و در صدر جنایتهایش از زندانیان سیاسی به عنوان گروگان استفاده می‌کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان