نیروهای امنتیتی ایران در جریان کمین مابین مرز روژهلات و باشور کوردستان پنج تن از کولبران را دستگیر کردند.

طبق اطلاعات رسیده از یک کولبر اهل روستای “دزلی” هورامان در شرق کوردستان ، نیروهای سپاه دیشب در سر راه مرزی “مله خوردی” از توابع روستای دزلی با انجام کمینی پنج شهروند کورد را دستگیر کرداند. هنوز درباره سرنوشت بازداشت‌ شدگان هیچ خبری دردست نیست.

این کولبر در گفتگو با خبرگزاری “روژنیوز” ابراز داشته است : مگر ما مرتکب چه جرم سنگینی شدهایم که رژیم ستمکاراسلامی ایران برای ما کمین می گذارد وبارهای ما را ضبط می‌کند، این کار ضد انسانی رژیم ایران باعث ایجاد ترس درمیان روستائیان وکولبران برای پیدا کردن لقمه نانی شده است.

جمهوری اسلامی  ایران بمنظور شرکت درانتخابات مرزها را گشودە و پس از انتخابات مرزها را می گیرد، برای ما کمین گذاشته و حتی دوستان ما را به قتل می‌رساند.”

مرز “مله خورد” در بخش روژهلات و از توابع روستای دزلی هورامان، که هم مرز با روستای “یالان پی” از توابع خورمال در استان هلبجە بخش باشور واقع شدە است.

بیکاری، نبود زیرساخت‌های اقتصادی، نبود فرصتهای اشتغال، تبعیض در اختصاص بودجه سالانه برای شهرهای کوردستان نسبت به شهرهای دیگر ایران و محروم گذاشتن خلق روژهلات کوردستان ازجمله دلایلی است که این خطه به کار کولبری روی آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان