هاجر سعیدی به بند زنان زندان مرکزی ایران در شهر سنە منتقل شد

KMMK:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ شمسی، هاجر سعیدی فعال جنبش زنان به بند زنان زندان مرکزی حکومت ایران در سنە منتقل شدە است.
طبق اطلاعات دریافتی نامبرده بدون هیچ گونه محاکمه و دادخواهی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به زندان منتقل شده و از حق دفاع از خود محروم شده است.
هاجر سعیدی چند روز پیش با حمله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به منزل مسکونی اش دستگیر و به بازداشتگاه حکومت در شهر سنه منتقل شده بود.
در خبری که KMMK در ارتباط با بازداشت نامبرده منتشر کرده است، آمده است که خانم سعیدی توسط اداره اطلاعات بازجویی و مورد تهدید قرار گرفته است. اداره اطلاعات در باره فعالیتهایی که ایشان در مدت اخیر داشته است، نامبرده را تهدید و به او اخطار داده‌اند که از شرکت در تجمعات مربوط به ۱ ماه می «روز کارگر» خودداری و نباید هیچ فعالیتی داشته باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان