حملات ترکیه و ایران بە اقلیم کوردستان را محکوم می‌کنیم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان حملات حکومت های ترکیه و ایران به اقلیم جنوب کوردستان را شدیداً محکوم کرده و این حملات را تداوم سیاست های فاشیستی و ضدانسانی این حکومت‌ها علیه ملت کوردستان میداند.

طی چند روز گذشته دولت ترکیه چندین بار مناطقی از حکومت خودمختار جنوب کوردستان را هدف حملات هوایی قرار داده و زندگی عادی مردم را مختل نموده است، همزمان حکومت ایران حملات توپخانه‌ای علیه نواحی مرزی اقلیم کوردستان انجام داده و آسیب و ضرر زیادی به جنگل های این نواحی وارد آورده است.
حملات این دو حکومت علیه اقلیم کوردستان نقض آشکار حاکمیت ملی اقلیم کوردستان و حکومت فدرال عراق بوده و با تمامی قوانین بین‌المللی در تضاد می‌باشد.
لازم است که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانع تداوم حملات ضدانسانی این دو حکومت علیه اقلیم کوردستان و ملت کورد شوند و به سیاستهای ضدانسانی و فاشیستی این دو حکومت پایان دهند.
بی عملی و عدم واکنش مناسب از طرف این نهادهای بین‌المللی و کشورهای صاحب نظر در عرصه سیاست و امنیت جهانی به مثابه تایید سیاست های ضدانسانی، قتل‌عام و نسل‌کشی ملت کورد توسط حکومت‌های ترکیه و ایران است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حملات ترکیه و ایران به اقلیم کوردستان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل میخواهد، با مداخله فوری خود مانع از قتل‌عام بیشتر ملت کوردستان توسط ترکیه و ایران شوند. همزمان از سازمانها و احزاب سیاسی کوردستان میخواهیم با همگرایی و سیاستی مشترک علیه اشغالگری حکومت های ترکیه و ایران وارد عمل شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان