مجروح شدن ۳ کولبر در شرق کوردستان

KMMK:
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، بر اثر انفجار مین بجای مانده از جنگ ایران و عراق یک کولبر در مرز اورمیه مجروح شد.

براساس گزارش مشخصات این کولبر: « قابیل مرجانی» اهل روستای الیه در بخش سیلوانا در شهر اورمیه اعلام شده.

همچنین روز یک شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، در مرز دوله‌تو در شهر سردشت یک کولبر بانام « رسول حسن زاده» بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این مرز مجروح شده است.

براساس گزارشی دیگر، یک کولبر دیگر بانام « هادی راستی» اهل روستای کرتل در مرز بانه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و به شدت مجروح شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان