مرگ مشکوک یک کودک ۱۱ سالە

KMMK:

طی چند روز گذشته خبر مرگ یک کودک ۱۱ ساله به نام “ئارمین” اهل کرماشان پخش شد و دلیل مرگ استعمال زیاد از حد مواد مخدر اعلام شد.

براساس گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: مرگ این کودک کاملا مشکوک و حقیقت از سوی دست اندرکان حکومت ایران در اخفاءست یا همچون تمام سناریوهای نظام جمهوری اسلامی صورت مسئله پنهان و مسیر حقیقت به سویی دیگر هدایت میشود.

حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از پخش خبر مرگ این کودک با گمراه کردن افکار داخلی و بین‌الملی سعی در انکار حقیقت داشته و در تلاش است که موضوع را به گونه‌ای دیگر جلوه دهد که کودک ۱۱ ساله‌ای که هنوز معنی زندگی و مفهوم مرگ را نمیشناسد در اثر فشارهایی که همان حکومت در دامان مردم انداخته به بمبست فکری رسیده باشد و به زندگی خود پایان داده باشد.

حکومت جمهوری اسلامی با سیاستهای تبعیض آمیز خود و گسترش هرچه‌ بیشتر نابرابری در شرق کوردستان جامعه کوردستان را در تنگنای شدید فرو برده به گونه‌ای که مردم از هر لحاظ در سرازیری فقر و تنگدستی و عدم امید به زندگی قرار دارند که آمار خودکشی‌ها زنگ خطری جدی برای اعلان این فاجعه است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان