جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک زندانیان سیاسی

اورمیە: انتقال کمال حسن رمضان از زندان به مکانی نامعلوم

KMMK:

روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، ( ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ ) زندانی سیاسی کورد « کمال حسن رمضان » از زندان جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش: کمال حسن رمضان در رابطه با نامه ای که روز سه شنبه ۲۰ خرداد از سوی شعبه ۹ اجرای احکام اورمیه به دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه مبنی بر تعیین تکلیف این زندانی ظرف ۴٨ ساعت، از بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی حکومتی اورمیه به مکان نامعلومی منتقل شده است. و تاکنون از سرنوشت این زندانی خبری در دست نمی باشد.

باید یادآور شد که: کمال حسن رمضان زندانی سیاسی ۳۳ ساله اهل شهر سریکانی روژاوای کوردستان است که ۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بازداشت و پس از ۴ ماه بازداشت در سلولهای اطلاعات سپاه به زندان حکومت در اورمیه منتقل و در مرداد ۱۳۹۴ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه به اتهام ” عضویت در حزب کارگران کوردستان پ ک ک ” به ۱۰ سال زندان تعزیری محکوم شد. حکم نامبرده در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال کاهش یافت.

نامبرده در طول دوران محکومیتش ٨ بار به اطلاعات سپاه منتقل شده و در مورد قتل یکی از اعضای سپاه کە در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتادە بود، مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما در دادگاه غیابی در سال ۱۳۹۰ و در رابطه با این قتل از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب حکومت ایران حکم اعدام این زندانی صادر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کرماشان؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

جانباختن یک دانش آموز بر اثر ریزش دیوار مدرسه

احراز هویت و انتقال به زندان یکی از بازداشت شدگان نوروزی