مریوان: بازداشت یک شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران

KMMK:

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، “خیرت پرواز” اهل روستای “نی” از توابع شهر مریوان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

باید خاطرنشان شد که نامبرده پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده است و با وجود پیگیریهای خانواده‌اش برای اطلاع از وضعیت و دلیل بازداشت فرزندشان تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت “خیرت پرواز” در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان