ھدایت عبداللە پور زندانی سیاسی اعدام شد

KMMK:
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، دستگاەھای امنیتی و قضایی حکومت ایران بە خانوادە ھدایت عبداللە پور زندانی سیاسی اعلام کردەاند، کە فرزندشان را اعدام کردەاند.
هدایت عبداللەپور در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه بە اتهام همکاری با احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە بود.
نامبرده روز پنج شنبە ٢٨ دی ١٣٩٦ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه بە اتهام ”بغی“ بە اعدام محکوم شدە بود.
دوشنبە ١٦ مهر ٩٧ حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل شنو (اشنویە) از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور ایران تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شدە بود.
اعدام این فعال سیاسی در حالی است که پرونده‌ای ایشان با نقایص فراوان روبرو بوده و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ مدرک مستدلی برای اثبات اتهامات عنوان شده نداشتند.
اعدام این فعال سیاسی شرق کوردستان تداوم سیاست های حذفی و قتل عام ملت کورد توسط حکومت ایران می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان