بازداشت یک فعال محیط زیستی در شهر سنه

KMMK:
روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، یک فعال محیط زیستی بانام «صهیب ساعدی» از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس اخبار رسیده: نیروهای امنیتی بدون مجوز دادگاه و اطلاع قبلی اقدام به بازداشت نامبرده کرده‌اند و در هنگام بازداشت صهیب ساعدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است.

قابل ذکراست با وجود پیگیری و مراجعه خانواده نامبرده به دادگاه و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی تا زمان انتشار این خبر هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت و محل نگهداری وی کسب نکرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان